زبان مشهدی

اگه اشکال برای شنونده ایجاد نشه مشکل دیگه ای نیست باور کنینmoborom=mibaram
moborom=
man beram
moborom=
barandeh misham
moborom=
miboram
moborom=moo bur hastam

من که گیج زدم

/ 1 نظر / 4 بازدید
ققنوس

[نیشخند] بسیار خنده به ارمغان آوردی