جک و اس ام اس

زبان زن شمشیری است که هرگز زنگ نمی زنهخنده

خوشبخت ترین همسران جهان 2 نفر بودند:یک زن کور و یک مرد کرخنده

خانمی عکس زنی را در کیف شوهرش دید و با ناراحتی پرسید:این عکس کدام اکبیری است که در کیفت گذاشتی؟شوهر با خونسردی گفت:عکس جوانی های سرکارخنده 

                                                

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
شهاب

چکار کردن این زن و شوهر ها[تعجب]

لاله

عالیه