/ 5 نظر / 24 بازدید
رکسانا

شادی جون یه سری هم به وب ما بزن

بهار

سلام وبلاگ قشنگی دارید یه سرم به وب ما بزنید [گل]

بهار

شاتو بريان اينگونه گفته که : حقيقت الماسی است که شراره های آن ، تنها به يک طرف اشعه نمی فرستد بلکه ، تمام اطراف را مستغرق شعاع نافذ خود می سازد

بهار

ببار باران تو ای ياقوت و الماس ببار ای بهتر از برگ گل ياس ببار ای خرم زتو باغ و در و دشت ببار تا شاد گردد سبزه و دشت ببار ای رحمت پروردگارم ببار ای دانه های شب چراغم ببار ای دانه در گرانم ببار ای نور هر دو ديدگانم که از آوای تو راحت زجانم نشيند شبنمت بر استخوانم بيا باران تو ای شوينده غم ببار باران ز تو روشن دل من

بهار

مرحوم شيخ اعظم انصاری رضوان ا.. تعالی عليه مردي بود كه در علم و تقوي نابغه روزگار بود و فقها به فهم دقائق كلامش افتخار مي كنند وقتي كه مي آمدند چيزي از ايشان سوال مي كردند اگر نمي دانستند تعمد داشتند كه بلند بگويند : ندانم ، ندانم ، ندانم ، اينطور مي گفتند كه شاگردان ياد بگيرند كه اگر چيزي را نمي دانند ننگشان نيايد از اينكه بگويند نمي دانم [متفکر]